Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion

Projektet har, i dialog med lantbrukare, analyserat ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserade produktionssystem för nötkreatur, med bete i fokus. Studien inkluderar några möjliga framtida system för mjölkproduktion där intensiteten i avkastning per ko är lägre än dagens och istället inriktad på en kombinerad produktion av mjölk och kött.

År: 2018
Författare:: Christel Cederberg, Maria Henriksson & Håkan Rosenqvist

Senast uppdaterad: 26 februari 2020