Greppa logotyp

Energikartläggning av de areella näringarna

Mot bakgrund av målet på 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 har Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget fått i uppdrag att kartlägga de areella näringarnas energianvändning och ge förslag på möjliga åtgärder för energieffektivisering.

År: 2010
Upphovsman:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022