Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Energinyckeltal inom äggproduktion

Studien handlar om att sammanställa de genomförda energikartläggningar som är gjorda hos äggproducenter i Sverige. En sammanställning med avseende av energianvändning för olika moment, nyckeltal och åtgärder. Kläckäggproduktion ska det vara eget nyckeltal?

Denna rapport har sammanställt totalt 25 stycken energikartläggningar utförda på värphönsstallar. Från sammanställningen framgår det att värphönsstallen i medel använder 268,9 kWh per ton ägg. Strax över 70 procent används till belysning och ventilation.

År: 2016
Upphovsman:: HIR Skåne

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022