Greppa logotyp

Methanogenic Population and CH4 Production in Swedish Dairy Cows Fed Different Levels of Forage

Vetenskaplig rapport om metanproduktion hos mjölkkor.

År: 2012
Författare:: R. Danielsson, A. Schnürer, V. Arthurson och J. Bertilsson

Senast uppdaterad: 20 februari 2020