Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget

Rapporten har tagits fram på beställning av Miljø- og Fødevareministeriet och ska användas som grund för den danska implementeringen av EU:s klimatstrategi fram till 2030.

År: 2018
Upphovsman:: Århus universitet

Senast uppdaterad: 20 februari 2020