Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Hållbara matvägar – resultat och analys

I projektet Hållbara matvägar har vetenskaplig och praktisk kunskap sammanställts om hur livsmedelsproduktion, från jord till bord, kan bli mer miljömässigt hållbar. Detta skulle göras utan negativa konsekvenser för djurvälfärd, produktsäkerhet, konsumentförtroende, produktkvalitet och produktionskostnader. Projektet avslutades i början av 2015.

År: 2014
Upphovsman:: SLU

Senast uppdaterad: 21 februari 2020