Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Handbok i energieffektivisering

Denna handbok på 230 sidor är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som arbetar med att effektivisera användningen av energi. Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering med finansiering från landsbygdsprogrammet. Huvudförfattare och editor är Lars Neuman, teknikagronom och energirådgivare på LRF Konsult.

År: 2015
Upphovsman:: LRF

Senast uppdaterad: 21 februari 2020