Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Hushålla med krafterna

Denna rapport har upprättats som en kompletterande faktadel till ”Effektivisering med ekonomi på gården – metodbeskrivning och resultat rån projektet Hushålla med Krafterna”. Denna rapport är upplagd för att ge en kunskapsöversikt om energiförbrukning på lantbruk. Den är speciellt avsedd för att förklara processer inom gården som kräver el. Det görs ingen analys av fossila bränslen och traktorarbeten inom lantbruket. Inte heller användning av fastbränslen och biobränslen tas upp.

År: 2009
Redaktör:: Karin Eliasson

Senast uppdaterad: 26 februari 2020