Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Jordbrukets klimatpåverkan – underlag för att beräkna växthusgasutsläpp på gårdsnivå och nulägesanalyser av exempelgårdar

Detta är den första delrapporten från projektet Jordbrukets klimatpåverkan – kartläggning, åtgärder, ekonomisk analys och rådgivningsmodell (JOKER). Projektets övergripande mål är att bidra med kunskap om hur jordbrukets växthusgasutsläpp kan minskas. Alla analyser sker med ett lantbruksföretagsperspektiv och på gårdsnivå.

År: 2009
Författare:: Maria Berglund, Christel Cederberg,Carin Clason, Maria Henriksson och Lars Törner

Senast uppdaterad: 26 februari 2020