Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008

Denna rapport redogör för resultat av en energikartläggning på ett antal lantbruk med syfte att inhämta information om energianvändningen samt fördelningen på olika arbetsmoment och på olika energislag. U

År: 2009
Författare:: Lars Neuman

Senast uppdaterad: 26 februari 2020