Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Klimatnyckeltal i rådgivningen

Denna rapport sammanfattar resultaten och erfarenheterna från projektet ”Styr- och uppföljnings-system för klimateffektiv svensk jordbruksproduktion”. Projektet drevs 2010-2013 av Hushållnings-sällskapet Halland tillsammans med Växa Sverige och Odling i Balans. Det var en uppföljare till projektet ”Jordbrukets klimatpåverkan – kartläggning, åtgärder, ekonomiska konsekvenser och råd-givningsmodell”, även kallat JOKER. JOKER-projektet syftade till att beskriva jordbruksföretagets totala klimatpåverkan och ekonomiskt effektiva klimatåtgärder.

År: 2014
Upphovsman:: Hushållningssällskapet

Senast uppdaterad: 26 februari 2020