Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och spridning

Rapporten redovisar en studie av emissioner av växthusgaser (metan och lustgas) från rötad och orötad nötflytgödsel under lagring och efter spridning under svenska förhållanden.

År: 2013
Upphovsman:: JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022