Greppa logotyp

Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och spridning

Rapporten redovisar en studie av emissioner av växthusgaser (metan och lustgas) från rötad och orötad nötflytgödsel under lagring och efter spridning under svenska förhållanden.

År: 2013
Upphovsman:: JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Senast uppdaterad: 26 februari 2020