Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa förutsättningar för återvätning av organogen jordbruksmark i syfte att minska avgången av växthusgaser från jordbruket samt föreslå möjliga styrmedel. Under arbetet med uppdraget har vi samrått med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer som kan ha intresse i frågan. Denna rapport är Jordbruksverkets redovisning av uppdraget.

År: 2018
Upphovsman:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 24 februari 2020