Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat

Denna utredning är Jordbruksverkets rapportering av regeringsuppdraget om kartläggning av åtgärder för att klara avvattningen av jordbruksmark i ett förändrat klimat.

År: 2018
Upphovsman:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 24 februari 2020