Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kalkyler för energigrödor 2018

Kalkyler för energigrödor publiceras årligen av Jordbruksverket. Kalkylerna är upprättade av konsulten Håkan Rosenqvist som är forskare och agronomekonom. Håkan odlar även energigrödor. I rapporten finns kalkyler för de vanligaste grödorna som används till fastbränsle och biogas med olika odlings- och lagringsstrategier samt jämförande kalkyler för spannmål, raps och träda.

År: 2018
Författare:: Håkan Rosenqvist

Senast uppdaterad: 16 november 2022