Greppa logotyp

Kalkyler för energigrödor 2018

Kalkyler för energigrödor publiceras årligen av Jordbruksverket. Kalkylerna är upprättade av konsulten Håkan Rosenqvist som är forskare och agronomekonom. Håkan odlar även energigrödor. I rapporten finns kalkyler för de vanligaste grödorna som används till fastbränsle och biogas med olika odlings- och lagringsstrategier samt jämförande kalkyler för spannmål, raps och träda.

År: 2018
Författare:: Håkan Rosenqvist

Senast uppdaterad: 24 februari 2020