Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för år 2018 i uppdrag att utveckla mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Syftet med uppdraget är att förbättra tillförlitligheten i statistiken över de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion och bedöma om det finns andra indikatorer som kan användas för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan.

År: 2019
Upphovsman:: Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: 24 februari 2020