Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Miljöpåverkan från svensk
konsumtion – nya indikatorer
för uppföljning 

Projektet "Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment" (PRINCE) har haft som syfte att analysera potentiell miljöpåverkan kopplad till svensk konsumtion, både i Sverige och utomlands, och att kvantifiera denna med indikatorer.

Med hjälp av en ny indikatormodell baserat på miljöekonomiska data, kallad PRINCE-modellen, har projektet uppskattat en lång rad utsläpp och resursanvändning kopplat till svensk konsumtion.

År: 2018
Upphovsman:: Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022