Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utsläpp av växthusgaser från torvmark

Dikad torvmark är en stor källa för växthusgaser. Jordbruksverket, Skogstyrelsen och Naturvårdsverket har arbetat med att försöka hitta åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från sådan mark. I denna rapport ges förslag på vilka dikade torvmarker som bör prioriteras för åtgärder samt hur våtmarker på torvmark bör anläggas om syftet är att minska växthusgasutsläppen.

År: 2014
Upphovsman:: Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SLU, Göteborgs universitet, LRF, Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 24 februari 2020