Greppa logotyp

Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel

I denna treåriga studie (2015 – 2017) har emissioner av växthusgaserna metan och lustgas från lager med flytgödsel under svenska förhållanden studerats. 

År: 2018
Upphovsman:: RISE

Senast uppdaterad: 25 februari 2020