Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Förnybara drivmedel från jordbruket

Biodrivmedel är ett omdebatterat ämne. Jordbruksverket vill med denna rapport ge en mer nyanserad bild av biodrivmedlens utveckling och ställning. Rapporten ger en beskrivning av marknaden för förnybara drivmedel från jordbruket samt frågor om miljöpåverkan och markanvändning.

År: 2011
Upphovsman:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 07 november 2022