Greppa logotyp

Hur kan man mäta metan från mjölkkor?

Faktablad från SLU om metanutsläpp från mjölkkor.

År: 2014
Författare:: Mohammad Ramin och Pekka Huhtanen

Senast uppdaterad: 25 februari 2020