Greppa logotyp

Life Cycle Assessment of Swedish Lamb Production

Denna rapport är den första livscykelanalys (LCA) som gjorts för svensk lammköttsproduktion. I rapporten analyseras produktionens miljöpåverkan. Rapporen är på engelska.

År: 2011
Författare:: Magdalena Wallman, Christel Cederberg och Ulf Sonesson

Senast uppdaterad: 25 februari 2020