Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Life Cycle Assessment of Swedish Lamb Production

Denna rapport är den första livscykelanalys (LCA) som gjorts för svensk lammköttsproduktion. I rapporten analyseras produktionens miljöpåverkan. Rapporen är på engelska.

År: 2011
Författare:: Magdalena Wallman, Christel Cederberg och Ulf Sonesson

Senast uppdaterad: 25 februari 2020