Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Potentialer för jordbruket som kolsänka

I denna rapport används befintlig kunskap för att belysa potentialen för främst svenskt jordbruk att bli en kolsänka.

År: 2012
Författare:: Christel Cederberg, Birgit Landquist och Maria Berglund

Senast uppdaterad: 25 februari 2020