Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Växthusgaser från stallgödsel - litteraturgenomgång och modellberäkningar

I denna rapport sammanfattas forskningen om växthusgaser från stallgödsel i lager och efter spridning, med fokus på hur olika åtgärder påverkar utsläppen. Dessutom ingår en validering av en dansk modell för beräkning av metanemissioner från lagrad flytgödsel.

År: 2012
Författare:: Lena Rodhe, Andras Baky, Johanna Olsson och Åke Nordberg

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022