Greppa logotyp

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017 

Syftet med rapporten är att ge underlag till Sveriges rapportering till HELCOM PLC7 samt till vattenförvaltningens arbete i Sverige. Denna rapport, tillsammans med underlagsrapporter, redovisar resultat, underlagsdata, och beräkningsmetoder på detaljnivå för att uppnå transparens och spårbarhet samt för att möjliggöra vidareanvändning i arbetet inom svensk vattenförvaltning.

År: 2019
Upphovsman:: Havs- och vattenmyndigheten

Senast uppdaterad: 25 mars 2020