Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Gräsmarkernas användning i jordbruket

I denna rapport redovisas en beräkning av hur landets vallar och betesmarker används idag. Syftet med rapporten är att beskriva beräkningar för hur arealer av slåtter-och betesvallar samt naturbetesmarker används av de gräsätande tamdjuren. Eftersom denna typ av estimat inte har gjorts tidigare, är rapportens fokus inriktat på att redovisa metoder och data som har använts i beräkningarna.

År: 2020
Författare:: Christel Cederberg och Maria Henriksson

Senast uppdaterad: 12 november 2020