Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Impact of horsekeeping on P-concentrations in soil and water

  • Lantbrukets källor bidrar till fosforbelastning i vatten som orsakar övergödning i många av Europas vattendrag. Därför har fokus varit på att minska fosforläckage från källan. Hästgårdar står för ungefär 4% av jordbruksmarken i EU men har inte undersökts noggrant när det gäller deras påverkan på vattenkvalitet. Denna studie karaktäriserar risken för fosforförluster från hästhagar i Sverige i en undersökning i tre steg av mark och vattnets fosforstatus.
År: 2015
Författare:: Parvage Mohammed Masud

Senast uppdaterad: 30 november 2022