Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Växtnäringsrekommendationer till frilandsgrönsaker

I denna skrift hittar du en sammanställning av växtnäringsrekommendationer som ges i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien. Frilandskulturer är ofta växtnäringskrävande grödor. Optimal tillförsel av växtnäring ger hög skörd, mindre växtnäringsläckage och lägre kostnader för gödselmedel. Anpassad gödsling bidrar till att odlingen stärks för en långsiktigt hållbar produktion.
År: 2014
Författare:: Christina Marmolin och Anna-Mia Björkholm

Senast uppdaterad: 22 januari 2021