Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Verktyg för bevattningsoptimering – tillämpning och värdering hos slutanvändarna

Skriften tar upp några exempel på stödjande verktyg som kan användas, men innehåller också råd och erfarenheter kring bevattning i frilandsgrödor. Korrekt bevattning ger förbättrad skörd och kvalitet samt minskar risken för växtnäringsläckage till följd av icke optimal bevattning.

År: 2014
Författare:: Anna-Mia Björkholm, Maria Hansson, Anita Gunnarsson, Kajsa Hedlund, Andreas Mårtensson och Joakim Ekelöf

Senast uppdaterad: 22 januari 2021