Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ekologisk odling av grönsaker på friland -Växtnäringsförsöjning

Växtnäringsförsörjning i all odling baserar sig på en hälsosam och bördig jord. I detta häfte beskriver vi hur du ska arbeta med jordens egenskaper och du får förslag hur du kan planera för grönsakernas växtnäringsbehov.

År: 2021
Författare:: Elisabeth Ögren och Åsa Rölin

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021