Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Minskade fosforförluster från rasthagar för höns –metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag

Hönsens utnyttjande av rasthagarnas ytor är ofta väldigt ojämnt fördelad, och
hagarna kan se väldigt olika ut. Målet med rapporten är att ge en metod för att identifiera eventuella
platser där det finns en verklig risk för fosforförluster som kan behöva åtgärdas. Det finns idag mycket
begränsad kunskap om näringsläckage från rasthagar för höns, och därför är den här rapporten
utformad för riskbedömning, men utan möjlighet att kvantifiera riskerna närmare. Rapporten består av
två kapitel; 1) En arbetsmetod för riskbedömning och åtgärdsförslag och 2) Faktabakgrund.

År: 2020
Författare:: Helena Aronsson och Malin Lovang

Senast uppdaterad: 08 mars 2022