Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Är frekvent mockning av hästhagar en effektiv åtgärd mot fosforläckage?

Examensarbete som handlar om hur mycket fosforförlusterna kan minska om hästägare mockar sina rasthagar regelbundet.

"Om hästägare i Sverige mockade sina rasthagar dagligen skulle de belastas med 73 % mindre fosfor än om hagarna lämnades orörda."

År: 2020
Författare:: Elsa Malmer

Senast uppdaterad: 21 mars 2022