Greppa logotyp

Är frekvent mockning av hästhagar en effektiv åtgärd mot fosforläckage?

Examensarbete som handlar om hur mycket fosforförlusterna kan minska om hästägare mockar sina rasthagar regelbundet.

"Om hästägare i Sverige mockade sina rasthagar dagligen skulle de belastas med 73 % mindre fosfor än om hagarna lämnades orörda."

År: 2020
Författare:: Elsa Malmer

Senast uppdaterad: 21 mars 2022