Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Precisionsodling av vall – Sensormätning som analysredskap för proteininnehåll och skörd

Det finns några försök i Sverige med syfte att kartlägga sambanden mellan sensormätning och egenskaper i vallen. I det här arbetet presenteras data från ett pågående fältförsök i vall på Rådde försöksstation. Försöket består av tre gräsvallar och en blandvall varav en av gräsvallarna och blandvallen har fått fem olika N-givor. I samband med tre olika skördar har vi med en hyperspektral N-sensor mätt reflektansen från varje försök och i det här arbetet undersöks sambandet mellan reflektansen och biomassa, ts, råproteinhalt och proteinmängd genom två metoder.

År: 2017
Författare:: Emma Hellstedt

Senast uppdaterad: 21 mars 2022