Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Surgörning av flytgödsel som åtgärd för minskade utsläpp av ammoniak och växthusgaser i Sverige

Naturvårdsverket gav RISE i uppdrag att undersöka och sammanställa möjligheter och utmaningar med att implementera
surgörning som miljö- och klimatåtgärd i Sverige.

År: 2022
Författare:: Sindhöj, E., K. Mjöfors, A. Baky

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022