Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

FN:s klimatpanel Klimatförändring 2013

Den naturvetenskapliga grunden

Naturvårdsverket har låtit sammanställa denna översättning med kommentarer av slutsatserna från IPCC:s femte utvärdering. Denna rapport behandlar den naturvetenskapliga grunden för förståelsen av klimatsystemet, som redogörs för av IPCC:s arbetsgrupp I. Rapporten är avsedd att sprida IPCC:s slutsatser till en svenskspråkig publik. 


År: 2013
Upphovsman:: Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: 08 november 2022