Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst

Innehållet av lättlösliga kolhydrater (water soluble carbohydrates, WSC) varierar på grund av många olika faktorer. I betesgräs är det främst gräsart, det botaniska utvecklingsstadiet och klimat som styr koncentrationen av WSC jämfört med konserverat vallfoder där det främst är skördetidpunkt och konserveringsmetod som påverkar WSC-koncentrationen. Denna litteraturstudie sammanfattar olika studier som undersökt hur de olika faktorerna påverkar koncentrationen av WSC.

År: 2017
Författare:: Veronica Stoehr

Senast uppdaterad: 30 november 2022