Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Konferensrapport Vallkonferensen 2023

Rapporten presenterar resultat från aktuell forskning kring såväl vallens odling och konservering som dess utnyttjande hos olika djurslag samt som protein- och energiråvara. Odlingsmaterialets produktion och
näringsvärde behandlas, olika strategier och metoder för bete presenteras och vallens betydelse för klimatet diskuteras.

År: 2023
Författare:: Flera

Senast uppdaterad: 22 juni 2023