Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ekologisk grönsaksodling på friland - Växtnäringsförsörjning

Skriften Växtnäringsförsörjning är en uppdatering och omarbetning av den skrift med samma namn som Birgitta Båth, Inst. för Växtproduktionsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala var författare till i upplagan av kurspärmen Ekologisk grönsaksodling på friland som gavs ut 2015. Elisabeth Ögren, Jordbruksverket och Åsa Rölin, Potatiskonsult Åsa Rölin AB, har omarbetat materialet och utökat med bland annat ett avsnitt om jordens betydelse. Vi har även kompletterat med material från 4 avpublicerade skrifter som alla berört olika delar av växtnäringsförsörjningen i ekologisk grönsaksodling på friland, utgivna av Jordbruksverket.

År: 2021
Författare:: Elisabeth Ögren och Åsa Rölin

Senast uppdaterad: 01 november 2023