Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Sverigeförsöken

Här hittar du försöksrapporter med alla officiella vall, sort, växtnärings- och växtskyddsförsök i Sverige. Hushållningssällskapens officiella försök, Sverigeförsökens resultat sammanställs årligen i Sverigeförsöksboken och på hemsidan. 

År: 2022
Upphovsman:: Hushållningssällskapet

Senast uppdaterad: 15 november 2023