Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Webbinarier om biologisk mångfald 10 och 16 februari

Anmäl dig till webbinarier om du arbetar med biologisk mångfald i den nya rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet. Den 10 februari erbjuds webbinariet Möjligheter för biologisk mångfald i Sveriges strategiska plan för 2023-2027 och den 16 februari Blomremsor i slättbygd.

Båda webbinarierna ingår i en serie om åtgärder för den biologiska mångfalden i åkerlandskapet och passar bra för dig som arbetar med den nya rådgivningen 17A.

Möjligheter för biologisk mångfald på åkermark i Sveriges strategiska plan för 2023-2027, den 10 februari

Trots att Sveriges strategiska plan för 2023–2027 inte är slutgiltigt godkänd vill vi på detta webbinarium informera om möjligheterna som Jordbruksverket ser för att gynna biologisk mångfald på åkermark. Det finns också tid för diskussion. Observera att webbinariet endast rör åtgärder för biologisk mångfald på åkermark.

När: 10 februari kl. 13.00-14.00

Plats: digitalt

Sista anmälningsdag: 8 februari

Läs mer och anmäl dig till Möjligheter för biologisk mångfald på åkermark i Sveriges strategiska plan för 2023-2027

Blomremsor i slättbygd, den 16 februari

Intresset för blomremsor har exploderat de senaste åren, till stor del beroende på goda samarbeten mellan rådgivningsföretag, branschorganisationer och engagerade lantbrukare. På det här webbinariet sammanfattas viktiga erfarenheter om vad man ska tänka på när man väljer fröblandning, hur blomremsan ska placeras i landskapet samt råd om hur den etableras och sköts. Ett av syftena med webbinariet är att inspirera till att så blommande fröblandningar på ekologiska fokusarealer

När: 16 februari kl. 10.00-11.00

Plats: digitalt

Sista anmälningsdag: 14 februari

Läs mer och anmäl dig till Blomremsor i slättbygd

Senast uppdaterad: 28 januari 2022