Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 1.1.81.0

I den nya versionen av Vera, 1.1.81.0, har vi gjort flera rättningar och uppdateringar i produktlistan, gödslingsplanen och stallgödselberäkningarna.

De viktigaste förändringarna i denna version av Vera är:

  • Produktlistan är uppdaterad med foder från KLF. Vi fortsätter att uppdatera resten av fodersortimentet från andra företag
  • I gödslingsplanen är basbehovet för kväve uppdaterat för vårkorn, maltkorn, höstvete och fodervete så att det är samma som i Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022. Skriften är ännu inte klar men alldeles snart
  • Nu fungerar det att lägga till Biofer 15N i gödslingsplanen
  • Kväveeffektiviteten för gödsel från slaktkycklingar är rättad i gödslingsplanen
  • Vi har också rättat några fel i beräkningen av mängden nederbörd i lagringsbehållare för flytgödsel och urin i stallgödselberäkningarna

Senast uppdaterad: 15 februari 2022