Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Stöd till dränering, kalkfilterdiken och strukturkalkning

Har du kunder som behöver dränera eller förbättra markstrukturen på lerjordar? Nu finns det nya pengar att söka för att täckdika, anlägga kalkfilterdiken eller strukturkalka, men passa på för ansökningstiden är begränsad.

I programändring 8 som beslutades av EU-kommissionen i september 2021 avsattes extra medel till investeringsstöd för dränering, kalkfilterdiken och strukturkalkning i landsbygdsprogrammet.Totalt handlar det om:

  • 120 Mkr till dränering
  • 20 Mkr till kalkfilterdiken
  • 16 Mkr till strukturkalkning

Pengarna har fördelats till länen och kommer i de flesta fall att kunna sökas via utlysningar som hanteras av länsstyrelsen i respektive län. Ansökningsperioder m.m. kan variera mellan olika län, men i de flesta fall är ansökningstiden begränsad. Exempelvis är sista ansökningsdag i Norrbotten den 20 mars och i Östergötland den 31 mars. Pengarna måste alltså sökas nu, men åtgärderna behöver inte utföras förrän senast 2024.

För mer information, kontakta länsstyrelsen i ditt län

Stödvillkor i korthet

Täckdikning

Lantbrukaren kan få högst 30 procent av stödberättigande utgifter i stöd. Det kan gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt planering och genomförande av åtgärden, men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning

Det går att få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på var miljöinvesteringen planeras att genomföras och vilken effekt den förväntas få. För att få 100 procent i stöd måste miljöinvesteringen genomföras i ett nitratkänsligt område. Om kalkfilterdiket anläggs i kombination med täckdikning är stödnivån 50%. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Strukturkalkning

Lantbrukaren kan få högst 40 procent av stödberättigande utgifter i stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Ansök om stödet via Jordbruksverkets e-tjänst

Stödet söks via Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Du hittar den på Jordbruksverkets webbplats under rubriken Mina sidor.

Ansök på Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats

Om du söker för någon annans räkning, till exempel ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.

Läs mer om fullmakt på Jordbruksverkets webbplats

Senast uppdaterad: 04 februari 2022