Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

SLU anordnar en fördjupningskurs i ekologisk produktion under 2022

Om du vill ge rådgivning på ekologiska gårdar inom Greppa Näringen behöver du ha ekologisk kompetens. Det kan du få genom att gå fördjupningskurs i ekologisk produktion som SLU anordnar.

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå. I kursen förmedlas den senaste forskningen inom ekologisk produktion, vilket kombineras med kunskap från rådgivning och praktiska erfarenheter.

Kursen riktar sig till hela kedjan inom den ekologiska produktionen med tyngd på organisationer eller företag som jobbar med rådgivning, certifiering, myndighetsfrågor, försäljning eller utbildning. Lantbrukare och odlare, som har behov av fördjupning, är också välkomna.

Du kommer efter denna kurs att ha en bra bas för att jobba med ekologisk produktion och även dokumenterad kompetens vid upphandling av rådgivning eller andra aktiviteter inom ekologisk produktion.

När går kursen?

Kursen har två fysiska träffar under 2022 på SLU, Ultuna:

  • 23–24 mars, uppstart och introduktion
  • 23–24 november, redovisningar och avslutande summering av kursen

Mellan dessa kurstillfällen jobbar du med ett projektarbete och digitala föreläsningar.

Totalt kommer kursen att innebära två veckors arbete. Ett mindre fördjupningsarbete i ett valfritt ämne ingår och kursen avslutas med den andra fysiska träffen där fördjupningsarbetena presenteras.

Sista dag för anmälan: 1 mars

Kursen är kostnadsfri.

Läs mer på SLU-s webbplats där du hittar program och anmälningsfunktion 

Senast uppdaterad: 11 februari 2022