Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Nytt underlag för att tolka växtnäringsbalans på gårdar utan mark

I det nya underlaget får du hjälp att tolka växtnäringsbalansen på gårdar eller företag med djurhållning utan växtodling.

Att tolka växtnäringsbalanser på gårdar med djurhållning men utan mark kan vara svårt. Det kan till exempel handla om gårdar med stora fjäderfäbesättningar som inte har någon växtodling kopplad till företaget.

För att underlätta tolkningen har vi tagit fram ett underlag där vi förklarar vad du ska tänka på.

Läs underlaget på webbsidorna för start- och uppföljningsrådgivningarna (1Aa och 1B) eller under Vera, manualer

Senast uppdaterad: 18 februari 2022