Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 1.1.82.0

I den nya versionen av Vera, 1.1.82.0, har vi rättat till ett fel som ibland och för vissa personer har gjort Vera väldigt långsamt att jobba i.

Förändringen i denna version av Vera, 1.1.82.0, består i att Vera nu ska vara smidigare att jobba i. Felet har främst påverkat Klimatkollen och Gödslingsplan och utlakning men ibland även när man byter flik i programmet. Vi hoppas att denna rättning förenklar att jobba i Vera.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Oftast behöver du bifoga din databasfil och din logfil för att vi ska kunna felsöka. Du behöver också berätta var i Vera problemet uppstår och vilken kund och vilket alternativ du har jobbat i.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80

Var sparas filerna till Vera?

När du installerar VERA läggs programmet automatiskt i katalogen C:\Användare\[anv.namn]\AppData\Roaming\Jordbruksverket\VERA, alltså direkt på din hårddisk.

Filen som heter Vera.db innehåller databasen med alla data och beräkningar. Filen Log.txt är en logg-fil som hjälper oss att felsöka om något inte fungerar som det ska.

Gör så här för att bifoga filerna till Verasupporten:

 • Gå in i utforskaren
 • Gå till ”Den här datorn”
 • Gå till C:/
 • Gå till ”Användare”
 • Gå in på ditt användarnamn
 • Gå till ”AppData”.
  Om du inte hittar mappen "Appdata" eller om den är tom så behöver du göra följande:
  • Längst upp på menyn ska du välja ”Visa”
  • Kryssa i ”Dolda objekt” så visas även dolda filer
  • Nu borde ”AppData” med innehåll visas
 • Gå till ”Roaming”
 • Gå till ”Jordbruksverket”
 • Gå till ”Vera”
 • Där finns två filer som heter Vera.db och Log.txt
 • Bifoga båda och skicka till Verasupporten

Tips om Vera

 • Undvik att skapa tomma kort eller tomma rader utan att fylla i något. Det kan skapa problem.
 • Spara ofta.
 • Säkerhetskopiera din databas regelbundet
  • Din databas med alla dina kunder ligger sparad direkt på din hårddisk, C. Därför måste du säkerhetskopiera databasen regelbundet till en server eller en annan säker lagringsplats. Tänk särskilt på detta i samband med att du ska uppdatera datorns operativsystem. Gör du inte detta kommer du att förlora din databas med alla dina kunder.

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 02 mars 2022