Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 är klar

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 finns nu i Jordbruksverkets webbutik.

I rapporten hittar du underlag vid planeringen av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården, främst inom konventionell odling.

Nytt för i år är en känslighetsanalys där vi visar hur olika kväve-, spannmåls- och vallpriser påverkar kväveoptimum. De biologiska faktorerna som till exempel nederbörd, temperatur och fältets kväveleverande förmåga påverkar gödslingsbehovet mer än prisförändringarna. Läs mer i kapitel 4.

Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter för spannmål och vall. Vi har uppdaterat kapitlet om kalium utifrån nya försöksresultat.

Läs och ladda ned Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 i Jordbruksverkets webbutik

Senast uppdaterad: 02 mars 2022