Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av programmet Odlingsperspektiv

Odlingsperspektiv används som beräkningsverktyg i rådgivningen Bördighet och kolinlagring. Nu är de ekonomiska beräkningarna uppdaterade och det finns en ny, förenklad beräkning av växtnäringsbehovet.

Odlingsperspektiv är det kalkylprogram som används inom Greppa Näringens rådgivning Bördighet och kolinglagring och kretsar kring ekonomin i olika odlingsåtgärder med inriktning på effekten av mullförändring. Nu har vi uppdaterat underlaget för de ekonomiska beräkningarna och gjort en ny förenklad beräkning av växtnäringsbehovet.

Följande uppdateringar är gjorda:

  • Växtnäringsbehov, växtnäringskostnaderna och grödpriserna i kalkylen baseras på de priser som finns i Rekommendationer för gödsling och kalkning.
  • Övriga kostnader i kalkylerna är uppdaterade efter det webbaserade kalkylprogrammet Agriwise (agriwise.se).
  • Uppdateringar är gjorda i flikarna Gröddata, NPK-rekommendationer och flikarna med TB-kalkyler.

Läs mer och ladda ned den nya versionen av Odlingsperspektiv (version 3.09) under rådgivningen Mullhalt och bördighet/ Under besöket

Senast uppdaterad: 02 juni 2023