Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 1.1.83.0

I den nya versionen av Vera, 1.1.83.0, har Gödslingsplanen fått nytt utseende. Vi har också uppdaterat produktlistan med fodermedel från flera företag, lagt in jämförelsevärde för flera grödor som saknade det och uppdaterat priser på växtnäring och grödor utifrån Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022.

I denna version av Vera, 1.1.83.0, är det enklare att jobba i Gödslingsplanen, flik Gödslingsplan. Det har funnits önskemål sedan flera år tillbaka om att ändra utseendet och det har vi nu kommit i mål med.

Några nyheter i utseendet i gödslingsplanen är:

  • Du kan sortera på valfri kolumn, både kolumner med siffror och text
  • Du kan lägga in kvävegivan i mängd produkt eller i mängd kväve
  • Du kan söka fram gödselmedel på samma sätt som i växtnäringsbalansen

Vi har även gjort följande:

  • Uppdaterat produktlistan med foder från Vilomix, Vallberga Lantmän, Spannfod och Johan Hansson
  • Uppdaterat priser på växtnäring och grödor utifrån Rekommendationerna för gödsling och kalkning 2022
  • Lagt in jämförelsevärde för frövallar, slåttervallar och trädor där det tidigare saknades
  • Vi har rättat ett fel som har uppstått för några rådgivare när de har skapat ett nytt rådgivningsbrev i fliken resultat i klimatkollen. Vi hoppas att denna rättning gör att det går snabbare att jobba i programmet.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Oftast behöver du bifoga din databasfil och din logfil för att vi ska kunna felsöka. Du behöver också berätta var i Vera problemet uppstår och vilken kund och vilket alternativ du har jobbat i.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 31 mars 2022