Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Fältvandring 19 maj: Gynna mångfald vid vatten – vikten av vatten för fåglar och pollinerande insekter

Vattenmiljöer i jordbrukslandskapen är väldigt viktigt för att rena vatten, jämna ut vattenflöden och att bidra till ett rikt växt- och djurliv. Flera hotade och sällsynta arter i Sverige har våtmarker, sjöar och vattendrag som sina livsmiljöer. Den 19 maj ordnar projekt Mångfald på slätten en fältvandring vid Klostersjön i Västra Götaland.

  • Var: Klostersjön, Varnhem, och Hornborgasjön, Västra Götaland
  • Transport: med egen bil
  • När: 19 maj kl. 9.00-15.30
  • Sista dag för anmälan: 5 maj

Mångfald på Slätten anordnar en fältvandring där du får lära dig mer om olika typer av vatten i jordbrukslandskapet och deras betydelse för biologiska mångfald, med fokus på fåglar och pollinerande insekter. Du får också tips på hur du med rätt skötsel kan förstärka dessa miljöer, gynna växter och djur och de nyttor som de ger. Vi besöker Klostersjön som är en återskapad sjö som invigdes 2021. Efter det åker vi till Hornborgasjön som är en av Sveriges främsta fågelsjöar.

Max 30 deltagare.

Läs hela programmet och anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats senast den 5 maj

Medverkar på fältvandringen gör Morgan Johansson på Naturvårdsgruppen och Sofie Stålhand med kollegor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Morgan är naturvårdsbiolog, projektledare och föreläsare och har stor erfarenhet av att anlägga våtmarker. Sofie är chef vid Hornborgasjön och har stor erfarenhet av förvaltningen av sjön.

Senast uppdaterad: 21 april 2022