Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 1.1.85.0

I den nya versionen av Vera som heter 1.1.85.0, har vi fortsatt att uppdatera produktlistan och lagt till en ny knapp för att spara och stänga.

I denna version av Vera, 1.1.85.0, har vi uppdaterat följande:

  • Uppdaterat produktlistan med foder från Swedish Agro och Lantmännen. Produktlistan används i växtnäringsbalansen och klimatkollen.
  • Uppdaterat produktlistan med mineralgödsel
  • Under kund och alternativ finns en ny knapp där du kan spara och stänga med en knapptryckning istället för två

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Oftast behöver du bifoga din databasfil och din logfil för att vi ska kunna felsöka. Du behöver också berätta var i Vera problemet uppstår och vilken kund och vilket alternativ du har jobbat i.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 19 maj 2022